Pomôcky GVD 2019

Platí od 3.3.2019


Pomôcky ŽSR Zmeny GVD Pomôcky ZSSK
- Listy GVD
- Zošitové cestovné poriadky
- Rozkaz o zavedení
- ND Plán vlakotvorby
- Vydané zmeny a telegramy

Zmena k 4.2.2019
Zmena k 3.3.2019
Zmena k 1.4.2019

- Prehľad zmenených pomôcok GVD

Termíny plánovaných zmien:
Osobná doprava - 9.6.2019
Nákladná doprava - 1.4., 9.6., 2.9., 7.10.2019
OBEHY ZSSK


Rýchly prístup k vybratým pomôckam

Tabuľka umožňuje rýchlejší prístup k ZCP a listom GVD.
ZCP - Zošitový cestovný poriadok, 0 -list GVD 0h-12h, 12 - list GVD 12h-24h, 24 - list GVD 0h-24h.

101

102

103

104

105

106

106D

107

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

0

24

24

24

0

0

0

24

0

24

24

24

24

24

0

24

24

0

24

0

24

24

24

24

0

0

0

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12


NOVINKY:
29.11.2018 - Doplnený telegram 1688/2018
07.12.2018 - Doplnený telegram 1725/2018
10.12.2018 - Doplnený telegram 1744/2018
19.12.2018 - Doplnený telegram 1813/2018
21.12.2018 - Doplnený telegram 1823/2018
15.01.2019 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 4.2.2019
01.02.2019 - Doplnený telegram 51/2019
04.02.2019 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 4.2.2019
07.02.2019 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 3.3.2019
22.02.2019 - Doplnený telegram 96/2019
03.03.2019 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 3.3.2019
08.03.2019 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 1.4.2019

aktualizované 08.03.2019