Pomôcky GVD 2017

Platí od 9.10.2017


Pomôcky ŽSR Zmeny GVD
- Listy GVD
- Zošitové cestovné poriadky
- Knižné cestovné poriadky (intranet) - (internet)
- Rozkaz o zavedení
- ND Plán vlakotvorby
- Prehľad zmien GVD
- ZMENY GVD

Termíny plánovaných zmien:
Osobná doprava - 26.2., 11.6.2017
Nákladná doprava - 13.2., 26.2., 3.4., 11.6., 4.9., 9.10.2017

Rýchly prístup k vybratým pomôckam

Tabuľka umožňuje rýchlejší prístup k ZCP a listom GVD.
ZCP - Zošitový cestovný poriadok, 0 -list GVD 0h-12h, 12 - list GVD 12h-24h, 24 - list GVD 0h-24h.

101

102

103

104

105

106

106D

107

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

ZCP

0

24

24

24

0

0

0

24

0

24

24

24

24

24

0

24

24

0

24

0

24

24

24

24

0

0

0

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12


NOVINKY:
06.12.2016 - Doplnené telegramy 1945/2016 a 1949/2016
09.12.2016 - Doplnený telegram 1968/2016
15.12.2016 - Doplnené telegramy 1996/2016 a 2024/2016
13.01.2017 - Doplnený telegram 5/2017
26.01.2017 - Doplnený telegram 8/2017 a aktualizované dátové podklady pre Zoznamy vlakov a Vývesky Príchody a Odchody vlakov
30.01.2017 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 13.2.2017
01.02.2017 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 1.2.2017 - telegram 8/2017
08.02.2017 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 26.2.2017
13.02.2017 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 13.2.2017
22.02.2017 - Doplnený telegram 42/2017
22.02.2017 - Doplnený telegram 47/2017
26.02.2017 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 26.2.2017
01.03.2017 - Doplnený telegram 61/2017
10.03.2017 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 3.4.2017
03.04.2017 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 3.4.2017
21.04.2017 - Doplnený telegram 286/2017
17.05.2017 - Doplnený telegram 401/2017
17.05.2017 - Doplnené zmenové listy k zmene GVD platnej od 11.6.2017
01.06.2017 - Doplnený telegram 491/2017
06.06.2017 - Doplnený telegram 545/2017
11.06.2017 - Doplnené zmenené pomôcky GVD platné od 4.9.2017

aktualizované 9.10.2017