Jízdní řády ročních tras vlaků osobní dopravy, nákladních a lokomotivních vlaků

UPOZORNĚNÍ: Sešitové jízdní řády vlaků osobní dopravy byly pro JŘ 2019 zpracovány bez tabulek 3, 4, 5, 5a a zároveň již nejsou vydávány v tištěné podobě. Z důvodu požadavku změny pro vlaky osobní dopravy mimo pravidelnou změnu (vyhlášenou v Prohlášení o dráze), jejichž žádosti jsou podané postřednictvím KADR, bylo dosavadní zpracování sešitových jízdních řádů vlaků osobní dopravy po jednotlivých tratích zrušeno a nahrazeno poskytnutím jednoho tabelárního jízdního řádu (TJŘ) z výchozího (pohraničního) bodu do cílového (pohraničního) bodu daného vlaku. Aktuální TJŘ vlaků jsou k dispozici v provozních aplikacích SŽDC (tj. v aplikacích APORT, KADR), případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽDC.

Dosavadní zpracování sešitových jízdních řádů vlaků nákladní dopravy po jednotlivých tratích je od JŘ 2019 zrušeno a nahrazeno poskytnutím jednoho tabelárního jízdního řádu (TJŘ) z výchozího (pohraničního) bodu do cílového (pohraničního) bodu daného vlaku. Aktuální TJŘ vlaků jsou k dispozici v provozních aplikacích SŽDC (tj. v aplikacích APORT, KADR), případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽDC.

Dosavadní údaje tabulek 3, 4, 5, 5a jsou ZDEZ důvodu mimořádné změny byly z aplikace ETD SŽDC hromadně vygenerovány a staženy VŠECHNY TJŘ ročních a vybraných AD HOC tras vlaků. Platnost TJŘ je uvedena v zápatí každého vlaku. TJŘ nahrazují mj. SJŘ Os a jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků vydané k platnosti JŘ 2019. Z důvodu omezení velikosti souborů jsou TJŘ rozděleny do menších číselných sérií. Tyto TJŘ (z důvodu omezení velikosti souborů jsou rozděleny do menších číselných sérií) lze (v případě TJŘ nákladních a lokomotivních vlaků) použít pouze v případě přidělení kapacity dráhy formou následu nebo nabídkové trasy (dle písmen a) a b) čl. 2220 předpisu SŽDC D1), není-li z technických důvodů možné zajistit doručení TJŘ ad hoc vlaku jiným způsobem.

Vysvětlení zkratek a značek