Jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků

UPOZORNĚNÍ: Dosavadní zpracování sešitových jízdních řádů vlaků nákladní dopravy po jednotlivých tratích je od JŘ 2018/2019 zrušeno a nahrazeno poskytnutím jednoho tabelárního jízdního řádu (TJŘ) z výchozího (pohraničního) bodu do cílového (pohraničního) bodu daného vlaku!
Zobrazení těchto TJŘ bude zpřístupněno v provozních aplikacích SŽDC (tj. v aplikacích APORT, ETD, KADR), případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽDC.

Dosavadní údaje tabulek 3, 4, 5, 5a jsou ZDEZ aplikace ETD SŽDC byly hromadně vygenerovány a staženy TJŘ všech nákladních a lokomotivních vlaků jedoucích v pravidelných trasách dle přídělu kapacity dráhy k začátku platnosti JŘ 2018/2019. Tyto TJŘ (z důvodu omezení velikosti souborů jsou rozděleny do menších číselných sérií) lze použít pouze v případě přidělení kapacity dráhy formou následu nebo nabídkové trasy (dle písmen a) a b) čl. 2220 předpisu SŽDC D1), není-li z technických důvodů možné zajistit doručení TJŘ ad hoc vlaku jiným způsobem.

Vysvětlení zkratek a značek