Poznámka k četnosti aktualizace map uvedených na této stránce:
mapy obsahující data organizačního charakteru jsou aktualizovány průběžně, mapy s technickými parametry tratí jsou aktualizovány podle časových možností zpracovatele, obvykle minimálně jednou za rok (dochází-li ke změnám), cca v listopadu. Mapa s největšími traťovými rychlostmi je aktualizována v delších časových intervalech.

Mapy pro širokou veřejnost


Mapa na vývěsných jízdních řádechPočty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu

Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajůTranzitní koridoryEvropské nákladní koridory


Linky dálkové dopravy
Organizační členění


Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody

Územní působnost operativního řízení provozu CDP

Kategorie drah, provozovatelé drahČíslování podle nákresných jízdních řádů

Číslování podle Prohlášení o dráze

Cenové kategorieTechnické parametry tratí


Počty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle tabulek traťových poměrůTraťová zabezpečovací zařízeníKódy tratí pro kombinovanou dopravuDovolené traťové třídy zatížení
Vlakový zabezpečovač (ATP)
Největší traťové rychlosti


Základní traťové rádiové spojení
Dálkové řízení provozu
RekuperaceInformační body systému AVV (ATO)


Data uvedená v mapách jsou bez záruky.
Případné připomínky sdělte zpracovateli. Není-li v mapě uvedeno jinak,
pak jím je Ing. Pavel Krýže, Ph.D.,
SŽDC, Odbor základního řízení provozu, telefon: 972 241 580