Přispějte prosím na chod stránek GVD.CZ

Vážení uživatelé, v současné době jsou pomůcky z webu odstraněny na základě intervence provozovatele dráhy (SŽDC, s.o.), který pomůcky GVD považuje za dílo, na která se vztahují autorská práva. Bylo zahájeno právní řízení o vydání definitivního rozhodnutí, zdali "Pomůcky GVD" lze považovat za tzv. úřední dílo, nebo je plně v gesci provozovatele dráhy, komu tyto pomůcky poskytne. Po pravomocném ukončení řízení bude legitimita zveřejňování pomůcek vyřešena jednou provždy.


Vážení uživatelé, jak jistě víte, webové stránky GVD.CZ jsou určeny k distribuci pomůcek GVD provozovatele dráhy v ČR a SR.

Pro vás uživatele jsou a budou tyto služby zdarma a bez reklam. Udržování webu při životě ale něco stojí. Ať už to jsou platby za doménu a webhosting, nebo spousta času, který tomuto projektu věnuji. Byl bych proto velmi rád, kdybyste v rámci svých možností tento web finančně podpořili. Přispějete tak na jeho provoz. Není cílem zbohatnout, ale alespoň částečná kompenzace nákladů. Každý příspěvek je samozřejmě dobrovolný a předem za něj děkuji.

Pro domácí platby - číslo účtu:
Airbank, a.s.
1344446019/3030

Pro zahraniční (SEPA) platby - číslo účtu:
IBAN: CZ4730300000001344446019
BIC: AIRACZPP